Oprawa muzyczna ślubu kościelnego

Podczas ślubu wykonuję maksymalnie do 5, 6 utworów -na wejście, ofiarowanie, komunię, modlitwę przy bocznym ołtarzu i na wyjście. Utwory należy uzgodnić z księdzem i organistą.

więcej...